Jump to content
Araştır
  • Diğer seçenekler ...
Sonuçları bul ...
Sonuçları bul ...
Nero

Nero All In One Editor v1.07 (Başlangıç,Karakter,Harita,Drop,Clan vs) {Prosedürsüz} [

Önerilen Mesajlar

Admin

YENİ SQL UYUMLU V1.08 ÇIKTI!
BURAYA TIKLAYIN..

 


v1.298, v1.310+, v1453, v1500+, v1800+ (SQL2000) DESTEKLİ.

DOWNLOAD

Gizli İçerik

    Gizli içeriği görmek için bu konuya bir mesaj yazın.


Program prosedürsüz çalışmaktadır fakat veritabanı sisteminize başlangıç itemleri eklemek isterseniz bu kodları uygulamanız gerekmektedir.

 

 

 

 

Spoiler

 

IF EXISTS (SELECT * FROM [dbo].[sysobjects] WHERE id = object_id(N'[dbo].[BEGINNER_ITEM]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTable') = 1)
DROP TABLE [dbo].[BEGINNER_ITEM]
GO

IF EXISTS (SELECT * FROM [dbo].[sysobjects] WHERE id = object_id(N'[dbo].[GIVE_BEGINNER_ITEM]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsProcedure') = 1)
DROP PROCEDURE [dbo].[GIVE_BEGINNER_ITEM]
GO

CREATE TABLE [BEGINNER_ITEM] (
	[iClass] [smallint] NOT NULL ,
	[strClass] [char] (10) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL ,
	[Gold] [bigint] NOT NULL CONSTRAINT [DF_baslangic_Gold] DEFAULT (0),
	[strItem] [varchar] (1200) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL 
) ON [PRIMARY]
GO

INSERT INTO [BEGINNER_ITEM] VALUES ( 1, 'Warrior', 0, ':ø~' );
INSERT INTO [BEGINNER_ITEM] VALUES ( 2, 'Rogue', 0, ':ø~' );
INSERT INTO [BEGINNER_ITEM] VALUES ( 3, 'Magician', 0, ':ø~' );
INSERT INTO [BEGINNER_ITEM] VALUES ( 4, 'Priest', 0, ':ø~' );

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO
SET ANSI_NULLS ON 
GO

CREATE PROCEDURE [dbo].[GIVE_BEGINNER_ITEM]
@strUserId varchar(21)
AS
BEGIN

DECLARE @Class smallint

SELECT @Class = CAST(SUBSTRING(CAST(Class AS varchar(3)), 2, 2) AS smallint(2)) FROM USERDATA WHERE strUserId = @strUserId

IF @Class = 1 OR @Class = 5 OR @Class = 6
SET @Class = 1

IF @Class = 2 OR @Class = 7 OR @Class = 8
SET @Class = 2

IF @Class = 3 OR @Class = 9 OR @Class = 10
SET @Class = 3

IF @Class =4 OR @Class = 11 OR @Class = 12
SET @Class = 4

UPDATE USERDATA SET strItem = (SELECT strItem FROM BEGINNER_ITEM WHERE iClass = @Class), Gold = (SELECT Gold FROM BEGINNER_ITEM WHERE iClass = @Class) WHERE strUserId = @strUserId

END

GO
SET QUOTED_IDENTIFIER OFF 
GO
SET ANSI_NULLS ON 
GO

 

 CREATE_NEW_CHAR prosedürüne aşağıdaki kodu ekleyin;

 

 

Spoiler

 

EXEC GIVE_S_ITEM @CharID

 v1.00 ve 1.07 arasında gelişen olaylar ve beklenen güncelleme
https://pastebin.com/eZtxrKzg

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
Admin

sql 2000 üzeri versiyonlarda problem yaratabilir yakında sql 2000 üzeri versiyonlarda çalışacak hale getirip paylaşırım

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

×
×
  • Yeni Oluştur...